kościół sędzisżów ropczyce

Co Biblia mówi o Twoim grzechu i zbawieniu?

Grzech to inaczej chybienie celu, już pierwszy świadomy grzech oddziela nas od Boga i jego świętości dlatego że on sam jest nieskazitelny, święty. Paweł pisze w liście do Rzymian 3„10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego;11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.” Pismo używając „wszyscy”, ma na myśli każdego człowieka. Czy […]