Co Biblia mówi o Twoim grzechu i zbawieniu?

kościół sędzisżów ropczyce
Spread the love

Grzech to inaczej chybienie celu, już pierwszy świadomy grzech oddziela nas od Boga i jego świętości dlatego że on sam jest nieskazitelny, święty.

Paweł pisze w liście do Rzymian 3
„10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego;
11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.
12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.”

Pismo używając „wszyscy”, ma na myśli każdego człowieka. Czy wśród nich nie ma takiego, kto starał by się czynić dobro?

„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; ” – Rz.3:23

Człowiek nie jest w stanie sam sobie poradzić z grzechem, który sam zaprosił na ten świat w Edenie.

Nie może nawet najwspanialszym swoim uczynkiem przykryć choćby najmniejszego swojego grzechu!

Dlatego musiał na świat przyjść Jezus, który był od samego początku zapowiedzianym Mesjaszem. Jezus był jedynym, który nie popełnił grzechu, dlatego stał się nieskazitelnym barankiem ofiarnym, który został zgładzony za nasze grzechy!

ALE CO TO W PRAKTYCE OZNACZA, JAK BYĆ ZBAWIONYM?

Oznacza to, że jeżeli posłuchasz tego co mówi Jezus i uwierzysz w jego Słowa i w Niego, zostaniesz ZBAWIONY.

„I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył.

A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?” – Ew. Jana 11: 25-26

A CO Z UCZYNKAMI?

„A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.” Rz 3:24

„Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary.

Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa.” Rz 3:27-28

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.

Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.: Ef 2:8-9

Więc po co te uczynki, Czy mamy nadal trwać w grzechu?

„Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała?

Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?” Rz- 6:1-2

„Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.” Ef 2:10

Uwierzenie w Jezusa, pozwoli nam na życie wolne od grzechu, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie tego dokonać, ale jego łaska tak.

Jezus jest fundamentem, który zakładamy, a nie są nimi uczynki.
Dopiero to czym budujemy swoje życie jest tym, za oc otrzymamy nagrodę:
„A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy;
Dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego.” 1 Kor 3:12-13

Co zatem robić aby być zbawionym?

Uwierz w Jezusa, że jest Zbawicielem, że umarł za każdy Twój grzech, wymazał cały Twój zapis dłużny, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i wstąpił do Nieba, gdzie zasiadł po prawicy Ojca.

Pokutuj (z gr. metanoja), czyli ZMIEŃ MYŚLENIE! I daj się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa!

„Co mamy robić, mężowie bracia?
Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” Dz 2:38-39