kościół Sędziszów małopolski ropczyce

CZYM JEST EWANGELIA!

Ewangelia to znaczy dobra nowina! DOBRA NOWINA O JEZUSIE, ZBAWIENIU I O KRÓLESTWIE! Ale co to wo oznacza w praktyce?1 List do Koryntian w 15 rozdziale podaje tak:1 A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie;2 Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno.3 Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem;4 Że został pogrzebany, że […]

kościól Sędziszów Małopolski Roczyce, list do ciebie

List do Ciebie :)

Przeprowadzamy akcję ewangelizacyjną „List do Ciebie” Wypełniając posłannictwo Jezusa z Ewangelii Marka 16:„15 I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.” przygotowaliśmy listy, które rozdajemy mieszkańcom głównie Sędziszowa Małopolskiego, Ropczyc i okolic.Chcemy pokazać, że Bóg chce „miłosierdzia, a nie ofiary” (Mt 9;13). Jezus pragnie z Tobą gorącej relacji, chce zamieszkać w Twoim sercu, on nie chce od Ciebie obrzędów, które są […]

Postaw Boga na pierwszym miejscu

Co w Twoim życiu jest najważniejsze? Co postawiłeś na pierwszym miejscu? Czy jest to dobra zabawa, gry, telefon, znajomi, sport, rozrywka? Czy masz jakiś cel, do którego dążysz? Posłuchaj co ma do powiedzenia znany aktor Denzel Washington w przemówieniu do młodych ludzi na zakończenie szkoły!