List do Ciebie :)

kościól Sędziszów Małopolski Roczyce, list do ciebie
Spread the love

Przeprowadzamy akcję ewangelizacyjną „List do Ciebie”

Wypełniając posłannictwo Jezusa z Ewangelii Marka 16:
15 I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.”

przygotowaliśmy listy, które rozdajemy mieszkańcom głównie Sędziszowa Małopolskiego, Ropczyc i okolic.
Chcemy pokazać, że Bóg chce „miłosierdzia, a nie ofiary” (Mt 9;13).

Jezus pragnie z Tobą gorącej relacji, chce zamieszkać w Twoim sercu, on nie chce od Ciebie obrzędów, które są wymysłem ludzkim „Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi.” – Mk 7;7

Może, ty też dostałeś ten list. Wierzymy, że dotknie on Twojego serca, ale prawdziwym listem Jezusa do Ciebie jest Pismo Święte.
Jezus zaprasza Cię do relacji, od puka do Twoich drzwi:
20 Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną.” Objawienie/Apokalipsa Jana 3:20

Bóg w postaci Jezusa przyniósł Ci zbawienie, przebaczenie Twoich grzechów.
Wystarczy, że odwrócisz się od grzechu i uwierzysz w Jezusa, ze to on zapłacił za Twoje grzechy, za Twoje winy,

A BĘDZIESZ USPRAWIEDLIWIONY – ZBAWIONY – URATOWANY!

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
– Ef 2:8-9