Dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu?

dlaczego Jezus musiał umrzeć?
Spread the love

Czy zadawałeś sobie kiedykolwiek pytanie o sens i cel śmierci krzyżowej Jezusa?
Nie wiem, czy wiesz ale życie Jezusa Chrystusa – MESJASZA było przepowiedziane przez proroków Starego Testamentu, a nawet przez słowa samego Boga na początku księgi rodzaju


📖 Rodzaju 3:15″
I ustanowię nieprzyjaźń między tobą (szatan) a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; 👉 ono zdepcze ci głowę 👈, a ty ukąsisz je w piętę.”

JEZUS w momencie swojej śmierci zmiażdżył głowę węża, szatana! Dokładnie, gdy wypowiedział: WYKONAŁO SIĘ!

Jakie są zatem konsekwencje śmierci i zmartwychwstania Jezusa dla nas ludzi?
📖 List do Rzymian 5:8″Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.”

JEZUS ❤️ UMARŁ ZAMIAST CIEBIE! Żeby zgładzić Twoje grzechy, Bóg posłał swojego Syna, aby on wziął Twoją i wszystkich ludzi winę na siebie.

TWOJE GRZECHY ZOSTAŁY ZMAZANE!

📖 List do KOLOSAN 2
13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ❤️ ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy;
14 👉 Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;
15 I rozbroiwszy zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi.

BÓG PRZEZ ❤️ JEZUSA ❤️ PRZEBACZYŁ NAM WSZYSTKIE GRZECHY!

————-
CZY ZATEM JESTEŚMY ZBAWIENI AUTOMATYCZNIE?- NIE!

👉 Musisz prawdziwie uwierzyć w ❤️ Jezusa, że jest synem Boga, że wziął Twoje grzechy i poniósł je na krzyż, że jest Twoim Panem i ZBAWICIELEM!
Musisz NARODZIĆ SIĘ NA NOWO!

📖 List do Rzymian 10:
9 Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony.
10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
11 Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

ZBAWIENIE, jest DAREM od Boga❤️

📖 List do Efezjan 2″
8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Bóg przez Jezusa chce mieć na powrót relacje z nami.Zadaj sobie pytanie, czy religia i życie odpowiadają na Twoje pytania dotyczące Boga, tego który stworzył niebo i ziemię, tego który jest dawcą wszelkiego życia, w tym Twojego? Jaki jest cel Twojego życia?

Wierzymy, że celem naszego życia jest przebywanie z Bogiem w wieczności, w jego królestwie, o którym tyle mówił Jezus.

Prawdziwa wiara daje nam żywą relację z Bogiem, z Jezusem, a wiara rodzi się poznawania Boga przez Jego Słowo📖 .

Jeżeli jeszcze nie zacząłeś czytać Pisma📖 , może to jest dobry moment aby zacząć?
Nie wierz nikomu na słowo, ale uwierz samemu Bogu, sprawdź sam w Piśmie Świętym📖 .
————————–

Co zatem zrobić aby być zbawionym?

1. Uwierz prawdziwie w Chrystusa, musisz go zapragnąć, aby twoje grzechy były odpuszczone
2. Pokutuj, czyli nawróć się
3. Przyjmij chrzest przez zanurzenie w wodzie

Chcesz porozmawiać, potrzebujesz wsparcia, modlitwy? Zadzwoń, napisz!
Bądź błogosławiony!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *