Największe kłamstwo religii!

Spread the love

Drogi czytelniku,

nie wiem czy wiesz ale wszystkie religie na świecie maja jeden wspólny mianownik, który jest jednocześnie największym kłamstwem, którym są karmieni ludzie na całym świecie.

Rzecz dotyczy najważniejszej rzeczy o której mówi Pismo Święte, czyli naszego zbawiania.

Każda religia wmawia Ci, że ty musisz wykonywać pewne czynności, obrzędy i uczynki aby osiągnąć zbawienie/doskonałość.

Ludzie są wręcz manipulowani, aby wykonać każdą czynność religijną począwszy od narodzin dziecka i dalej, aż do samej śmierci. Jeżeli tego nie zrobią są piętnowani, często przez bliskich czyli doświadczają zachowania jak życie w sekcie.
Nie liczy się tu nawet jakakolwiek wiara, ale liczy się uczyniony gest, czy wykonany obrzęd razem z innymi.

Przykładowo kościół rzymsko katolicki oficjalnie naucza, że aby być zbawionym trzeba przestrzegać 10 przykazań.
Nie wiem czy wiesz, ale 10 przykazań, których się uczyłeś nie są 10 przykazaniami, które Bóg dał Mojżeszowi, bo jedno zostało usunięte.

Zobacz sam:
Księga wyjścia 20: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70
Księga Powtórzonego prawa: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=222

Ale czy człowiek jest w stanie wypełnić 10 przykazań? Wypełnić to znaczy żadnego z nich nie przekroczyć.

Pomyśl sam.

A co o zbawieniu mówi Pismo Święte?

Zupełnie coś innego.

Nie wiem czy wiesz, ale Biblia naucza, że całe dzieło zbawienia człowieka (czyli uratowanie od jego potępienia za grzechy) jest dziełem tylko i wyłącznie człowieka Jezusa Chrystusa (Mesjasza) – Iz 53:
4 Zaprawdę on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść.
A my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony.

5 Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości.
Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni.

6 Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę,
a PAN włożył na niego nieprawość nas wszystkich.

List do Efezjan 2:
8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Pismo Święte, czyli Boże Słowo mówi że zbawienie jest tylko i wyłącznie z wiary!

Ew. św. Jana 3:

16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
17 Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
18 Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

List do Rzymian 3:
23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;
24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.

Jakie są nasze uczynki?

Człowiek nie ma żadnego udziału w swoim zbawieniu. Wszystkie nasze uczynki są nic nie warte, nie mogą w żaden sposób przechylić na szali naszych grzechów, bo Bóg nie ma wagi wbrew temu co mówią ludzie religijni:

Izajasz 64:

5 Oto się rozgniewałeś, gdyż grzeszyliśmy ustawicznie, nie krocząc po tych drogach, lecz będziemy zbawieni.

6 My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona; wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr.

Efezjan 2:
8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.

9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Rzymian 3:20
Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
Rzymian 3: 27 
Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary.

Jak widzisz człowiek nie może być zbawiony z tego że jest dobry, bo w oczach Boga nigdy nie będzie mógł być dobry, święty!

PRAWDA, czyli jak zatem człowiek może być zbawiony i czego żadna religia Ci nie powie?

Pismo Święte mówi, że zbawienie człowieka jest tylko i wyłącznie z łaski przez wiarę. Jest to dzieło samego Chrystusa na krzyżu, który wziął na siebie całą Twoją i moją winę i za nią został ukarany.

Rzymian 6:
23 Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

Łaska jest to całkowicie niezasłużona przychylność Boga dla nas, ludzi.

Zbawienie jest osiągane dla każdego z nas tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, on sam powiedział o sobie w ewangelii Jana 14:6

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Jeżeli, w tej chwili nie jesteś pewny swojego zbawienia, to w tej chwili oddaj swoje życie Chrystusowi. Zaufaj mu i uwierz w niego, wezwij jego imienia i uczyń go swoim Panem.
On będzie wtedy Twoim zbawicielem, Twoją Skałą!

Do Jezus przychodzisz bezpośrednio, nie potrzebujesz żadnych pośredników do niego. Bo on sam powiedział o sobie w ew. Mateusza 11:28

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek.

Bóg i jego słowo jest prawdziwe. Jeżli on tak powiedział i dał ci obietnice to możesz mu zaufać. Zaufać na podstawie Słowa które dał.

W liście do Rzymian 8 mówi nam:

Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha.
Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci

W Rzymian 10:

Ale cóż mówi: Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy:
Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony.
10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
11 Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

Czy wierzysz, czy chcesz wierzyć?

Czy chcesz zbyć zbawiony?

Sam nie dasz rady, nikt nie da rady.

Zbawienie jest darem o Boga, wyrazem jego miłości do Ciebie.

Drugi List św. Pawła do Koryntian 6:2

(Mówi bowiem Bóg: W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia.)


Jeżeli potrzebujesz rozmowy, modlitwy czy Pismo Święte, daj nam znać.
735 025 522
bibijni.rrs@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *