KIM JESTEŚ? Czy jesteś Chrześcijaninem?

Spread the love

Czy jesteś chrześcijaninem?

Czy zadawałeś kiedyś sobie tak ważne pytanie: czym jest chrześcijaństwo i co to znaczy być chrześcijaninem?
Sama wiara w Boga nie powoduje, że stajesz się chrześcijaninem, nawet to że się modlisz, czy chodzisz do kościoła. Nawet czytanie Pisma Świętego nie uczyni cię chrześcijaninem, ani nawet to że będziesz dobry, bo spróbuj przyrównać swoją dobroć do dobroci Jezusa. Urodzenie się w chrześcijańskiej, czy religijnej rodzinie też nie uczyni cię chrześcijaninem.

Kim jest zatem chrześcijanin?

  • To ktoś, kto odnalazł prawdziwą drogę życia – Jezusa Chrystusa! On powiedział w ew. Jana 14:6
    Ja jestem drogą, prawą i życiem.
    Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

  • To ktoś, kto miłuje Boga całym swoim sercem (Mk12,30)

  • To ktoś, kto zdał sobie sprawę ze swojej duchowej nędzy (ew. Mt 5:3) i z tego że jest grzesznikiem (Rz. 3:23, Rz 5:12).

  • To ktoś, kto wie, że potrzebuje ratunku i wie, że nie jest sobie w stanie sam poradzić.

  • To ktoś, kto spotyka się z Chrystusem przez jego słowo i wierzy w nie całym swoim sercem – Rzymian 10:
    8 Ale cóż mówi: Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy:
    9 Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony.
    10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
    11 Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

  • To ktoś, kto wzywa imienia Jezusa i się go nie wstydzi (Rzymian 10:13)

  • To ktoś, kto narodził się powtórnie (ew. Jana 3:3), narodził się z Ducha i stał się synem Bożym – ew. Jana 1:
    12 Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię;
    13 Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.

  • To ktoś, kto ma życie wieczne – ew. Jana 10:
    Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości. ew. Jana 3:16
    Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

  • To ktoś, kto wierzy Bogu i wierzy w Jego Słowo, ew. Jana 8:
    47 Kto jest z Boga, słucha słów Bożych.

  • To ktoś, kto wierzy i przyjmuje łaskę, czyli niezasłużoną miłość Boga do nas – Ef 2:
    8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
    9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

  • To uczeń Jezusa (Dz. 11:26)
  • Chrześcijanin to osoba, która żyje z Bogiem, ale wcale nie jest religijna! To ktoś, kto żyje przyjmując Bożą miłość jest dla innych światłem i solą, to ktoś kto jest uratowany ze swoich grzechów przez ofiarę, śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu.

Jak stać się chrześcijaninem/zbawionym?


Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony! (Mk 16:16)

Jeżeli teraz kiedy to czytasz, nie masz pewności co stanie się z Tobą po śmierci, to wyznaj Jezusowi swoje grzechy, a będą one przebaczone. Wezwij Jego imienia i uczyń go Panem swojego życia a na pewno będziesz zbawiony, bo on dał nam na to swoje słowo.


Do Boga możesz przyjść tylko przez Jezusa Chrystusa (1 Tm 2:5), bo on jest jedynym pośrednikiem, a do niego musisz przyjść osobiście. Ew. Jana 14:6:

Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *