Co się stanie z nami po śmierci?

Spread the love

Śmierć wywołuje w człowieku różnego rodzaju emocje, ale najczęściej jest to smutek a nawet i rozpacz utracie bliskiej czy kochanej osoby.
Mało kiedy w śmierci znajdujemy jakąkolwiek nadzieję, nadzieję na to co dobrego może spotkać nas po spotkaniu z nią. A to spotkanie ze śmiercią jest pewne, prędzej czy później dla każdego.

Czy można się do niej przygotować? Wiemy, że tak.
Czy można nie bać się własnej śmierci? Wiemy, że można 🙂

Pismo Święte daje nam dokładną odpowiedź na te pytania i daje nam nadzieję, a nawet pewność życia wiecznego pełnego światła i Bożej obecności czyli zbawienia, a nie potępienia.

Ale jak mieć pewność życia wiecznego z Bogiem?

Odpowiedzią jest tylko jedna osoba, jest nią Jezus Chrystus. On przyszedł, aby dać życie wieczne jako dar.

Każdy, kto prawdziwie w niego uwierzy jak powiedział Jezus: NIE ZGINIE ALE BĘDZIE MIAŁ ŻYCIE WIECZNIE. (J3:16)

Każdy, kto uwierzył w Jezusa, w to że On jest Synem Bożym i że umarł za nasze grzechy jest zbawiony, jego cały dług został spłacony.

W tym momencie cały pomysł na czyściec wymyślony przez kościół rzymski jest tylko i wyłącznie kłamstwem. Jakiekolwiek odpokutowywanie swoich grzechów jest zwykłym kłamstwem, o tym Pismo Święte nigdzie nie mówi.

biblia-ico Kolosan 2:14
Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;

Każdy kto prawdziwie się nawrócił i uwierzył w Jezusa jest nazywany Synem Bożym:
biblia-ico Ew. Jana 1:
12 Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię;
13 Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.

Jezus 2 tys. lat temu pokonał na krzyżu śmierć, zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy podobnie jak oni i przyobleczemy się w nowe nieśmiertelne ciała.

biblia-ico 1 Koryntian 15:
54 A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie.
55 Gdzież jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzież jest, o piekło, twoje zwycięstwo?

Dla Chrześcijanina śmierć jest tak naprawę zyskiem, jak pisze św. Paweł:
biblia-ico Kolosan 1:
21 Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk.
22 Lecz jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać
23 Jedno i drugie bowiem mnie naciska: chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze;
24 Lecz pozostać w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na was.

O życie wiecznym zapewnia nas też Apostoł Jan w liście -:
biblia-ico 1 Jana 5:
10 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu.
11 A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu.
12 Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.
13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego.

Kochani życie wieczne nie jest nagrodą, czy zapłatą za dobre uczynki i rzeczy które zrobiliśmy.
Życie wieczne jest darem łaski od Boga, dlatego dał nam Swojego Syna i dał nam o nom świadectwo w swoim Słowie.
Kto kocha Jezusa, kocha też Słowo Boże, bo jednym z jego imion to właśnie SŁOWO BOŻE.

I to jest DOBRA NOWINA, EWANGELIA, PRZEBACZENIE GRZECHÓW!

Ale kto nie uwierzy w Jezusa będzie potępiony:

biblia-ico Ew. Jana 3:
18 Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
19 A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe.

Każdy kto żyje w grzechu, żyje z dala od Jezusa, nie poznał go i nie jest zbawiony, bo w niego nie wierzy.


A CZYŚCIEC?

Doktryna o czyśćcu została oficjalnie przyjęta przez KRK dopiero w 1439 r. na Soborze Florenckim. Jest to niebiblijne nauczanie, dlatego że Pismo Święte naucza nas tylko o dwóch droga o zbawieniu i potępieniu.

Z czyśćcem jest związana tez nauka o odpustach, czyli o wykupowaniu dusz zmarłych z czyśćca.
W Piśmie świętym czytamy:
biblia-ico Psalm 49:
Ci, którzy ufają swym bogactwom i chlubią się swym wielkim dostatkiem;
Nikt z nich w żaden sposób nie odkupi swego brata ani nie może dać Bogu za niego okupu;
(Kosztowny bowiem jest okup za ich dusze i nigdy się nie zdarzy);


Jak stać się chrześcijaninem/zbawionym?


Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony! (Mk 16:16)

Jeżeli teraz kiedy to czytasz, nie masz pewności co stanie się z Tobą po śmierci, to wyznaj Jezusowi swoje grzechy, a będą one przebaczone. Wezwij Jego imienia i uczyń go Panem swojego życia a na pewno będziesz zbawiony, bo on dał nam na to swoje słowo.


Do Boga możesz przyjść tylko przez Jezusa Chrystusa (1 Tm 2:5), bo on jest jedynym pośrednikiem, a do niego musisz przyjść osobiście. Ew. Jana 14:6:

Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *