KIM SĄ ŚWIĘCI WG PISMA ŚWIĘTEGO?

kim są święci
Spread the love

W kościele katolickim, czyli przeważającej religii w Polsce za świętych uważa się zmarłych ludzi zasłużonych dla kościoła i Boga. Są to często męczennicy, papieże, stygmatycy i ludzie którzy podobno oddali swoje życie Bogu (nierzadko wyniesieni święci mają dość wątpliwą historię). Generalnie są święci na każdą okazję, co dzień wspomina się innego świętego i każdy święty pomaga na coś innego, ale Pismo Święte zaprzecza takim rzeczom.

Do tych świętych mamy się modlić i podobno mają być naszymi pośrednikami do Boga. KRK ustala zasady kto tym świętym zostaje, najpierw robiąc procesy beatyfikujące, czyli święty ale tylko lokalnie, np. dla Polski, a później kanonizacyjne, czyli święty dla całego już kościoła. Ci co nie są świętymi mają siedzieć i czekać podobno w czyśćcu, którego niestety w Piśmie Świętym nie ma, ale to temat na inny artykuł. No ale po wprowadzeniu przez kościół rzymski odpustów zupełnych, mszy gregorianek, dziesiątek mszy za duszę zmarłych, to powinniśmy mieć mnóstwo świętych w każdej rodzinie i mieć ich za pośredników i modlić się do nich.

A CO MÓWI NAM PISMO ŚWIĘTE?

Mówi nam zupełnie coś innego! Czytając kilka lat temu po raz pierwszy cały Nowy Testament przeżyłem wielki szok!

Świętymi dla Boga jesteśmy my, żyjący tu na ziemi, ci którzy narodzili się na nowo i zostali usynowieni przez jego Syna Jezusa Chrystusa!

Słowo ŚWIĘTY (hebr qodesz lub kodesz) oznacza „oddzielony”. Święty to człowiek oddzielony dla Boga, już za życia. Dlaczego?
Bo ten człowiek jest częścią Chrystusa, narodzony na nowo z wody i ducha. Mający ufność w Jezusie i pewność zbawienia.

biblia-ico List do Efezjan 1: 4-7

„4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.
5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;
6 Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym;
7 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski;”

Czyli świętymi, są Ci którzy są zbawieni. A ZBAWIENIE JEST TYLKO Z ŁASKI.

biblia-ico List do Efezjan 2: 8-9

„8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.”

CYTATY Z BIBLII mówiące o ŚWIĘTYCH:

biblia-ico „Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu, ile złego wyrządził ten człowiek twoim świętym w Jerozolimie.” (Dzieje Apostolskie 9:13)

biblia-ico „I stało się, gdy Piotr odwiedzał wszystkich, że przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie.” (Dzieje Apostolskie 9:32)

biblia-ico „On podał jej rękę i podniósł ją, a zawoławszy świętych i wdowy, pokazał ją żywą.” (Dzieje Apostolskie 9:41)

biblia-ico „Tak też czyniłem w Jerozolimie, gdzie wielu świętych wtrącałem do więzienia, wziąwszy upoważnienie od naczelnych kapłanów, a kiedy skazywano ich na śmierć, głosowałem przeciwko nim;” (Dzieje Apostolskie 26:10)

biblia-ico „Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.” (List do Rzymian 1:7)

biblia-ico „A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi.” (List do Rzymian 8:27)

biblia-ico „A teraz idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym.” (List do Rzymian 15:25)

biblia-ico „Abym został wybawiony od tych, którzy są niewierzący w Judei, i żeby moja posługa, którą wykonuję dla Jerozolimy, została dobrze przyjęta przez świętych;” (List do Rzymian 15:31)

biblia-ico „Czy ktoś z was, mając sprawę z drugim, śmie procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi?” (I List do Koryntian 6:1)

biblia-ico „Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, i Tymoteusz, brat, do kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.” (II List do Koryntian 1:1)

biblia-ico „Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, do świętych, którzy są w Efezie, i wiernych w Chrystusie Jezusie.” (List do Efezjan 1:1)

biblia-ico „Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was, pogan; … Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa; Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha;” (List do Efezjan 3:1,4-5)

biblia-icoMnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa;” (List do Efezjan 3:8)

biblia-ico „Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Tymoteusz, brat; Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.” (List do Kolosan 1:1-2)

biblia-ico „Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla was, abym wypełnił słowo Boże; Tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona jego świętym;” (List do Kolosan 1:25-26)

biblia-ico „Zaklinam was na Pana, aby ten list został przeczytany wszystkim świętym braciom.” (I List do Tesaloniczan 5:27)

biblia-icoKtóry nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.” (II List do Tymoteusza 1:9)

biblia-ico „Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;” (1 List św. Piotra 1:15)

Jak sami widzicie nie ma tam słowa o umarłych, tylko o żyjących. Czy ktoś nie wprowadzał was całe życie w błąd?

Przyjmując zbawienie jako dar od Boga stajesz się ŚWIĘTY, bo Bóg zrodził w tobie nowego żywego ducha (ew. Jana 1:12, 3:3), ale to początek uświęcania Twojego ciała i początek życia z Bogiem poprzez relację jak syn z Ojcem (przypowieść o marnotrawnym synu).

Zacznij poznawać Boga czytając Pismo Święte.

———————————————-

Tworzymy społeczność Chrześcijańską na terenie Sędziszowa Młp., Ropczyc i okolic, jeżeli chcesz poznać Boga i kochasz Jezusa możesz się z nami skontaktować.

email biblijni.rrs@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *