… i poznać Jego i moc jego zmartwychwstania!

Jezus ZMARTWYCHWSTAŁ ! Jezus przyszedł na świat w ciele, umarł na krzyżu biorąc na siebie każdy grzech, grzech każdego człowieka, płaci karę, która była wymierzona mi i tobie, umiera na krzyżu …. a po 3 dniach zmartwychwstaje! Co oznacza poznać moc zmartwychwstania? W Kolosanach 2:12-13 pisze, że z umarliśmy dla tego świata wraz z Jezusem w chrzcie (świadome zanurzenie w wodzie w imieniu Jezusa, a nie pokropienie niemowlęcia) i razem z nim został ożywiony nasz duch – […]