spotkania biblijne sędzisżów małopolski

Spotkania biblijne w Sędziszowie Młp. – poznawanie Pisma Świętego to poznawanie Jezusa

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają Boga, chcą go poznać, a to co o nim wiedzą im nie wystarcza, Będą to spotkania z Pismem Świętym – Żywym Słowem Bożym, które potrafi zupełnie odmienić Twoje życie. Jako biblijni chrześcijanie, skupiamy się tylko i wyłącznie na tym co o Bogu mówi Pismo Święte, wierząc że jest to doskonałe objawione Słowo. Spotkania będą odbywać się w przynajmniej co drugą sobotę, zaczynając od 9 października, potem 23.10, 6.11, 20.11. Jeżeli będzie potrzeba spotkania […]

List do Ciebie 2.0 – Drogie dziecko

Witaj, może jesteś jedną z osób które otrzymało od nas kolejna wersję listu zatytułowaną „Moje dziecko”. Chcemy zachęcić Ciebie do zgłębiania Słowa Bożego, inaczej nazywanego Pismem Świętym. Jest to jedyna droga która pokaże Ci prawdziwego Jezusa i jego dar – Zbawienie Ciebie.Biblia mówi o sobie np tak:„Droga Boża jest doskonała, słowo PANA w ogniu wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich, którzy mu ufają”. – Ps 18:30„Słowo PANA bowiem jest prawe i wszystkie jego dzieła są dokonane w wierności.” […]

kościół Sędziszów małopolski ropczyce

CZYM JEST EWANGELIA!

Ewangelia to znaczy dobra nowina! DOBRA NOWINA O JEZUSIE, ZBAWIENIU I O KRÓLESTWIE! Ale co to wo oznacza w praktyce?1 List do Koryntian w 15 rozdziale podaje tak:1 A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie;2 Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno.3 Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem;4 Że został pogrzebany, że […]

kościól Sędziszów Małopolski Roczyce, list do ciebie

List do Ciebie :)

Przeprowadzamy akcję ewangelizacyjną „List do Ciebie” Wypełniając posłannictwo Jezusa z Ewangelii Marka 16:„15 I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.” przygotowaliśmy listy, które rozdajemy mieszkańcom głównie Sędziszowa Małopolskiego, Ropczyc i okolic.Chcemy pokazać, że Bóg chce „miłosierdzia, a nie ofiary” (Mt 9;13). Jezus pragnie z Tobą gorącej relacji, chce zamieszkać w Twoim sercu, on nie chce od Ciebie obrzędów, które są […]

Postaw Boga na pierwszym miejscu

Co w Twoim życiu jest najważniejsze? Co postawiłeś na pierwszym miejscu? Czy jest to dobra zabawa, gry, telefon, znajomi, sport, rozrywka? Czy masz jakiś cel, do którego dążysz? Posłuchaj co ma do powiedzenia znany aktor Denzel Washington w przemówieniu do młodych ludzi na zakończenie szkoły!

kościół sędzisżów ropczyce

Co Biblia mówi o Twoim grzechu i zbawieniu?

Grzech to inaczej chybienie celu, już pierwszy świadomy grzech oddziela nas od Boga i jego świętości dlatego że on sam jest nieskazitelny, święty. Paweł pisze w liście do Rzymian 3„10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego;11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.” Pismo używając „wszyscy”, ma na myśli każdego człowieka. Czy […]