kim są święci

KIM SĄ ŚWIĘCI WG PISMA ŚWIĘTEGO?

W kościele katolickim, czyli przeważającej religii w Polsce za świętych uważa się zmarłych ludzi zasłużonych dla kościoła i Boga. Są to często męczennicy, papieże, stygmatycy i ludzie którzy podobno oddali swoje życie Bogu (nierzadko wyniesieni święci mają dość wątpliwą historię). Generalnie są święci na każdą okazję, co dzień wspomina się innego świętego i każdy święty pomaga na coś innego, ale Pismo Święte zaprzecza takim rzeczom. Do tych świętych mamy się modlić i podobno mają być naszymi pośrednikami […]

Co się stanie z nami po śmierci?

Śmierć wywołuje w człowieku różnego rodzaju emocje, ale najczęściej jest to smutek a nawet i rozpacz utracie bliskiej czy kochanej osoby.Mało kiedy w śmierci znajdujemy jakąkolwiek nadzieję, nadzieję na to co dobrego może spotkać nas po spotkaniu z nią. A to spotkanie ze śmiercią jest pewne, prędzej czy później dla każdego. Czy można się do niej przygotować? Wiemy, że tak. Czy można nie bać się własnej śmierci? Wiemy, że można 🙂 Pismo Święte daje nam dokładną odpowiedź […]

KIM JESTEŚ? Czy jesteś Chrześcijaninem?

Czy jesteś chrześcijaninem? Czy zadawałeś kiedyś sobie tak ważne pytanie: czym jest chrześcijaństwo i co to znaczy być chrześcijaninem?Sama wiara w Boga nie powoduje, że stajesz się chrześcijaninem, nawet to że się modlisz, czy chodzisz do kościoła. Nawet czytanie Pisma Świętego nie uczyni cię chrześcijaninem, ani nawet to że będziesz dobry, bo spróbuj przyrównać swoją dobroć do dobroci Jezusa. Urodzenie się w chrześcijańskiej, czy religijnej rodzinie też nie uczyni cię chrześcijaninem. Kim jest zatem chrześcijanin? Jak stać […]

Największe kłamstwo religii!

Drogi czytelniku, nie wiem czy wiesz ale wszystkie religie na świecie maja jeden wspólny mianownik, który jest jednocześnie największym kłamstwem, którym są karmieni ludzie na całym świecie. Rzecz dotyczy najważniejszej rzeczy o której mówi Pismo Święte, czyli naszego zbawiania. Każda religia wmawia Ci, że ty musisz wykonywać pewne czynności, obrzędy i uczynki aby osiągnąć zbawienie/doskonałość. Ludzie są wręcz manipulowani, aby wykonać każdą czynność religijną począwszy od narodzin dziecka i dalej, aż do samej śmierci. Jeżeli tego nie […]

dlaczego Jezus musiał umrzeć?

Dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu?

Czy zadawałeś sobie kiedykolwiek pytanie o sens i cel śmierci krzyżowej Jezusa?Nie wiem, czy wiesz ale życie Jezusa Chrystusa – MESJASZA było przepowiedziane przez proroków Starego Testamentu, a nawet przez słowa samego Boga na początku księgi rodzaju 📖 Rodzaju 3:15″I ustanowię nieprzyjaźń między tobą (szatan) a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; 👉 ono zdepcze ci głowę 👈, a ty ukąsisz je w piętę.” JEZUS w momencie swojej śmierci zmiażdżył głowę węża, szatana! Dokładnie, gdy wypowiedział: […]

pismo święte kościół Sędzisżów małopolski Ropczyce

4 PRAWA ŻYCIA DUCHOWEGO

Wierzymy że PISMO ŚWIĘTE jest natchnionym Słowem Bożym Tak, pisanym przez ludzi, ale pod natchnieniem Ducha Świętego.PISMO jest więc jedynym autorytetem w WIARY .—To sam BÓG jest PRAWODAWCĄ i będzie nas rozliczał wg jego zasad. Nie wg ustanowionych i wymyślonych przez ludzi. Wg zasad, które nam dał przez SŁOWO. —- PRZECZYTAJ CO O SOBIE MÓWI PISMO:Ap/Obj. Jana 22: 18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi : Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu […]

List do Ciebie 2.0 – Drogie dziecko

Witaj, może jesteś jedną z osób które otrzymało od nas kolejna wersję listu zatytułowaną „Moje dziecko”. Chcemy zachęcić Ciebie do zgłębiania Słowa Bożego, inaczej nazywanego Pismem Świętym. Jest to jedyna droga która pokaże Ci prawdziwego Jezusa i jego dar – Zbawienie Ciebie.Biblia mówi o sobie np tak:„Droga Boża jest doskonała, słowo PANA w ogniu wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich, którzy mu ufają”. – Ps 18:30„Słowo PANA bowiem jest prawe i wszystkie jego dzieła są dokonane w wierności.” […]

Postaw Boga na pierwszym miejscu

Co w Twoim życiu jest najważniejsze? Co postawiłeś na pierwszym miejscu? Czy jest to dobra zabawa, gry, telefon, znajomi, sport, rozrywka? Czy masz jakiś cel, do którego dążysz? Posłuchaj co ma do powiedzenia znany aktor Denzel Washington w przemówieniu do młodych ludzi na zakończenie szkoły!

kościół sędzisżów ropczyce

Co Biblia mówi o Twoim grzechu i zbawieniu?

Grzech to inaczej chybienie celu, już pierwszy świadomy grzech oddziela nas od Boga i jego świętości dlatego że on sam jest nieskazitelny, święty. Paweł pisze w liście do Rzymian 3„10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego;11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.” Pismo używając „wszyscy”, ma na myśli każdego człowieka. Czy […]