O nas

Spread the love

Jesteśmy ludźmi, którzy zostali pociągnięci przez Boga poprzez Jego SŁOWO, czyli Pismo Święte.
Uważamy je za jedyny autorytet w dziedzinie wiary.
Wierzymy, że jak mówi Pismo, jesteśmy zbawieni darmo z łaski Boga przez śmierć Jezusa.
List do Rzymian 3:
23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;
24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.
Ale wierzymy, że wobec każdego z nas Bóg ma plan:
List do Efezjan 2:
10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.