SPOTKANIA BIBLIJNE

Jesteśmy z okolic Sędziszowa Małopolskiego i Ropczyc, jeżeli chciałbyś się spotkać, potrzebujesz modlitwy, wsparcia to możesz się z nami skontaktować.

Spotykamy się prywatnie w domach, tak jak robili to chrześcijanie w pierwszych wiekach.

Jeżeli chcesz się spotkać, porozmawiać, napisz do nas lub zadzwoń 735 025 522.

 

 

 

co mówi biblia

PISMO ŚWIĘTE jest listem Boga skierowanym do każdego z nas, Poniżej przedstawiamy jego najważniejsze przesłanie.,
tzw. 4 PRAWA DUCHOWEGO ŻYCIA

BÓG CIĘ KOCHA I MA DLA CIEBIE WSPANIAŁY PLAN

Jana 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Jana 10:10 Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości.

KAŻDY CZŁOWIEK JEST GRZESZNIKIEM

Człowiek został stworzony do wspólnoty i relacji z Bogiem, ale sam wybrał niezależna drogę. W rezultacie tego ta relacja z Bogiem została zerwana.
Rzymian 3: 10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego;
11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.
12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.

BÓG OKAZAŁ NAM SWOJĄ MIŁOŚĆ POPRZEZ JEZUSA

Do Boga nie można przyjść inaczej jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Jezus już zapłacił za każdy Twój grzech na krzyżu. Tylko przez Jezusa możesz poznać Bożą miłość i plan dla twojego życia.
Rz5:8 Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
9 Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu.

UWIERZ W JEZUSA I IDŹ ZA NIM

Każdy musi osobiście przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. To moment nowonarodzenia (J3:3) dla Ciebie. Dopiero wtedy stajemy się Synami Bożymi .
Rz 8:14 Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi.
Rz 10: 9 Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony.
10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
11 Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

CZYM JEST EWANGELIA?

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy ludźmi, którzy zostali pociągnięci przez Boga poprzez Jego SŁOWO, czyli Pismo Święte.

Mieszkamy w Sędziszowie Małopolskim, Ropczycach i okolicznych miejscowościach, jesteśmy po to aby ci usłużyć.

Uważamy je za jedyny autorytet w dziedzinie wiary.
Wierzymy, że jak mówi Pismo, jesteśmy zbawieni darmo z łaski Boga przez śmierć Jezusa.
List do Rzymian 3:
23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;
24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.
Ale wierzymy, że wobec każdego z nas Bóg ma plan:
List do Efezjan 2:
10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

Kim są biblijni chrześcijanie

Co Biblia mówi o Twoim grzechu i zbawieniu?

AKTUALNOŚCI NA BLOGU

WKRÓTCE

Zobacz wszystkie posty